ANGREP: – I stedet for å glede seg over at hun, som en av de få norske israelkjennere, meddeler oss andre sin innsikt og erfaring, går avisen Dagen på lederplass, til et sjofelt og misforstått angrep. Tror redaktøren at han har større innsikt i Midtøsten-problemet enn Gro Wenske, spør Per Haakonsen.  Foto: privat

«Det er enten de eller oss»

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.