MENNESKET: Med det nye lovforslaget vil vi miste definisjonen av selve mennesket. For når det subjektive skal bestemme om jeg er mann eller kvinne finnes det ikke noe objektivt tilbake, skriver Ståle Halsne.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Mobilisering – også når det koster

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.