MENNESKET: Med det nye lovforslaget vil vi miste definisjonen av selve mennesket. For når det subjektive skal bestemme om jeg er mann eller kvinne finnes det ikke noe objektivt tilbake, skriver Ståle Halsne.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Mobilisering – også når det koster