Arne Husveg er fylkesleder i Partiet De Kristne Rogaland. Foto: Partiet De Kristne

Kristen politikk i utforbakke?

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)