INNVANDRING: Eg saknar sanning, edruelegheit og audmjukheit blant kristne leiarar og politikarar i innvandringsdebatten, skriv Torgeir Tønnesen. På biletet ser vi KrF-leiar Knut Arild Hareide og nestleiar Dagrun Eriksen. 
  Foto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Kristenleiarar med naiv og ukristeleg flyktningpolitikk

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)