KIRKEUKE: I 2015 er tema for kirkeuka «Muren». Arrangørene oppmuntrer blant annet til å bruke en bønn om «Muren» av Michel Sabbah, tidligere erkebiskop og patriark for den katolske kirken i Jerusalem, skriver Conrad Myrland.  Foto: Thomas Coex, AFP Photo/NTB Scanpix

Bønn demoniserer Israels motiver

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)