Den kristne kirke har prøvd seg på en «vi har rett, dere har feil»-argumentasjon, overfor jødene i 2000 år. Med relativt beskjedne resultater, skriver Vebjørn Selbekk.  Foto: GIL COHEN MAGEN

Utvelgelsen står fast

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)