TEOLOGI: Bildet er fra lokalene Den nordisk-katolske kirke benytter i Bergen. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Teologien må komme ovenfra