INNSAMLING: Frelsesarmeen har i stor grad basert seg på frivillige gaver for å drive sitt sosiale og evangeliske arbeid. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Rikdom til fellesskapets beste