TAR HIJABEN AV: Iranske kvinner slår ut håret.  Foto: My Stealthy Freedom / Via Facebook Stealthy Freedom

Iranske kvinner slår ut håret

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).