F.v. Olaug Bollestad og Dagrun Eriksen er valgt til nestledere i KrF. Foto: Silje Rognsvåg

Harmonisk landsmøte før viktige veivalg

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).