BIBELSK: Desto viktigere er det at det startes og drives kristne friskoler med klar bibelsk forankring og målsetting. Der skjer i dag den beste oppfølgingen av kristendomsaksjonen i 1965, skriver Jon Kvalbein. Bildet er fra Danielsen ungdomsskole på Osterøy.  Foto: Hanne Kristin Pedersen

Kristendomsaksjonen 1965 i perspektiv

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.