FORVALTERANSVAR: Da Gud skapte menneskene, gav han dem et forvalteransvar. Det innebærer blant annet: Bruk jorda til menneskets beste. Driv forskning, avdekk naturens lovmessighet og utnytt dens ressurser. Ta vare på artsmangfoldet. Motvirk forurensning og skadelige klimaendringer. Dette er områder der alle mennesker kan samarbeide, uansett tro og livssyn.  Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix

Klimakrise
 og misjonskall

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)