DÅP: Da jeg ble oppmerksom på at vi har historiske kilder som sier at oldebarn, og kanskje barnebarn, av de første kristne foretok dåp av barn, med et klart frelsesbudskap tilknyttet dåpen, måtte jeg gjøre noen nye vurderinger av hvordan jeg leste om dåpen i Skriften, skriver Thomas Erlandsen. 
  Foto: Scandinavian Stockphoto

Frelse og dåp - eller frelse i dåp?

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.