NATURLIG: Dersom vi tror på én Gud som både har skapt og vil frelse alt synlig og usynlig, én Gud for alle folk, tider og steder, kan det i grunnen ikke være annerledes. Da må kristen tro kunne hevdes som sann for alt og alle. Kristen tro er altså overraskende naturlig, skriver Gunnar Innerdal. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto  Foto: 

Er kristen tro naturlig?