KILDENE: Det var Guds ord som fant grobunn i hjertene til lengtende mennesker, etter å vende tilbake til røttene. Mens kirken mer eller mindre råtnet på rot, med alle sine åpenbare og skjulte synder, var et noen som hadde funnet rent vann. Og de øste fra disse kildene, skriver Bjørn Olav Hansen. Bildet viser en minnestatue i Praha.  Foto: Scandinavian Stockphoto

600 år siden 
reformforkjemperen Jan Hus ble brent

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.