ARGUMENTASJON: Den kloke og sterke argumentasjonen må vera vårt aller viktigaste våpen. Svulstig propaganda tener derimot til lite. Sakleg og respektfull argumentasjon med tydelege premisser er løysinga og det beste svaret, skriv Karl Johan Hallaråker.  Foto: Scandinavian Stockphoto

«Gud har ein plan med ditt liv»

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.