JA: Lars Gaute Jøssang idet han stemmer for trossamfunn. Til venstre for ham leder Øystein Engås i NLM Norge. Til høyre for ham økonomileder Øystein Frøysa, leder Hjalmar Bø i NLM Utland og generalsekretær Øyvind Åsland. Foto: Tarjei Gilje

Samlet seg om trossamfunn

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)