KYRKJA: Alle seriøse kristne bør søkja den eine tru i den eine kyrkja. Splittingar og kyrkjelege nyskapningar går på tvers av dette. I staden bør me søkja den kyrkja som beviseleg har eksistert i 2000 år, i ein kontinuerleg og ubroten tradisjon, skriv Øystein Lid. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: 

Ut av Den nordisk-katolske kyrkja

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)