GUDS TROFASTHET: Helt fra Haman til Hitler har mennesker hentet opp demoniske ideer fra avgrunnen om å utrydde hele det jødiske folket. Men de har ikke lyktes, skriver Vebjørn Selbekk.  Foto: Michael Dalder

Jødene er fremtidens folk

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)