SAMLING: «Den norske kirke er ikke et meningsfellesskap, men et menighetsfellesskap/gudstjenestefellesskap der vi samles rundt Ordet og nattverdbordet.» Meningsinnlegget er skrevet av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.  Foto: Dagen-arkiv

To syn og to hensyn

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?