Berit Hagen Agøy.  Foto: Dagen-arkiv

Kristen debattkultur

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)