Harald Mydland, internasjonal evangelist  Foto: Privat

Folkeslagenes herlighet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)