«En kirke har ikke bare et samfunnsperspektiv. Guds fremste vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Men vår synd stenger oss fra samfunn med Gud. Derfor kom Jesus til frelse», skriver Jon Kvalbein, Oslo.  Foto: Dagen-arkiv

Et kirkesplittende bispevedtak