EKTESKAP: I 1997 stilte et enstemmig bispemøte seg bak følgende formulering: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må ansees som kirkesplittende vranglære», skriver Anne-Marie Bergan. Bildet er fra Bodø domkirke.  Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, NTB Scanpix

Bispenominasjonen i Sør-Hålogaland

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)