MEDIA: «Kristen aktivitet er underrepresentert i mediebildet, både på sommeren og i året ellers», skriver Jarle Haugland.  Foto: Magnar Børnes

Hvorfor er ikke sommerstevnene i mediene?

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)