Det å lesa og tolka Guds ord ut frå sin samanheng er viktig. Det gjev bibelordet den rette forståinga og den rette tyngda, skriver Johannes Kleppa.  Foto: 

Bibelcamp – Israels eksil og profetane