Det å lesa og tolka Guds ord ut frå sin samanheng er viktig. Det gjev bibelordet den rette forståinga og den rette tyngda, skriver Johannes Kleppa.  Foto: 

Bibelcamp – Israels eksil og profetane

Kirkens Bymisjon ble redningen for Ann-Margritt

tv-aksjonen

I en krevende fase av livet fikk Ann- Margritt Hellebust som alenemor mye hjelp og støtte av Kirkens Bymisjon. Nå får hun selv delta som frivillig og oppleve hvordan det er å utgjøre en forskjell for andre.