Ansvar «under Gud» eller selvbestemmelse uten Gud?