FEIL: Her gjør bispekollegiet en fatal feil, idet samlivsetiske spørsmål ikke betraktes som en del av evangeliet, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Byline stor

Når åpenhet forfører

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.