NÆR DØDEN: Har treåringen Colton sett sin egen oldefar i himmelen? Foto: Allen Fraser / CTMG  Foto: Byline stor

Himmelfilmen 
og himmelen

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).