KVARDAG: Bruk tid på fantasi og kreative løysingar på politiske kvardagsspørsmål i den ytterste sirkelen. Det var aktualiteten her – til dømes kontantstøtta – som sist gav partiet framgang.  Foto: Byline stor

Moment til kristen politisk profil

Respekt og toleranse

debatt

I evangeliene sier ikke Jesus noe konkret om homofile, men i lignelsen om den barmhjertige samaritan, legger han føringer for hvordan vi burde forholde oss til mennesker vi er dypt uenige med.

Gleden over at en zulu hadde blitt døpt

lederartikkel

Når vi snakker om norsk misjonshistorie, må denne forutsetningen være med for at vi skal kunne danne oss et sakssvarende bilde av hvilken bevegelse dette var – og er.

Advarer mot ensidig troskamp

menneskerettigheter


Kampen for trosfrihet kan noen ganger gjøre livet mer komplisert for dem man forsøker å hjelpe, advarer forskere.