FEIRING: ICEJs feiring under Løvhyttefesten har blitt noe mye mer enn en konferanse, det har blitt noe mye mer enn en Israelstur med møter. Det har blitt en arena hvor Gud virker frem forsoning mellom kristne og jøder, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er fra konferansen i 2011. Foto: Tarjei Gilje.  Foto: Byline stor

Gud virker forsoning

Rettferdighet

I fokus

I dag har jeg stadig kastet et blikk på omslaget på Bibelen som ligger på skrivebordet mitt.

KrF i krise

KrF

Det er nå vanskelig å se hvordan KrF kan gå videre som et samlet parti. Hareide burde på forhånd ha innsett at dette kunne bli resultatet.

Minne

I fokus

Minnet vårt er ei kraft som formar både vår personlege og kollektive identitet. «Gjer dette til minne om meg», sa Herren då Han overrekte apostlane og Kyrkja kalken og brødet, evangeliet og fullmaktene.