Antisemittisme: Sterke krefter i Vesteuropa gjenreiser problemet som Hitler representerte. Bildet viser belgisk politi som stanser deltakere på den angivelig antisemittistiske kongressen «European Dissident Congress» i mai i år.  Foto: Byline stor

Hitlers gjenkomst

Hamas viser sitt sanne ansikt

lederartikkel

Når islamistane feirar at ein baby er drepen, seier det meir enn vi vil vite om kva haldning dei har til fredeleg og respektfylt sameksistens.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).