GJENREIST: I dag vender jødene hjem til det landet som Gud engang gav dem, slik bortimot alle profetene vitnet om. Aldri har et folk blitt drevet ut fra sitt land, for så etter 2000 år komme tilbake. Mot alle odds, på asken av Holocaust reises denne nasjonen opp på nytt, skriver Dag Øyvind Juliussen. 
ILL.FOT: Ahmad Gharabli, AFP Photo/NTB Scan  Foto: Byline stor

Pakten med Abraham