Rolf Kjøde, leder Evangelisk Luthersk Nettverk  Foto: 

Bibelsyn og akademia