BÆRENDE: som organisasjon har vi som mål å legge til rette for menighetsvekst, menighetsutvikling og nyplanting. Da kan ikke form og tradisjon være bærende, men hva som kommuniserer og treffer menneskene i en ny tid, skriver Ove Gundersen. Bildet er fra åpningsmøtet på et tidligere Liv & Vekst-stevne.  Foto: Byline stor

Misjonsforbundet møter 
mennesker i en ny tid

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.