MEDITASJON: Edin Løvås var et menneske med en intens kjærlighet til evangelienes Kristus, og det var denne som søkte nye veier da han tidlig kom i kontakt med Ignatius av Loyolas litteratur. Her ble Ein Løvås inspirert til det som så mange har kommet til å forbinde ham med, og som ble et av hans viktigste bidrag til nordisk kristenhet: Jesusmeditasjonen, skriver Peter Halldorf.  Foto: Fotobyline

Edin Løvås: retreatbevegelsens far

En dyr kake

lederartikkel

Den skulle kostet rundt 400 kroner. Isteden har den fått en prislapp på nesten 5,5 millioner - fordi den ikke ble levert. Historien om tidenes mest omstridte britiske kake handler likevel ikke først og fremst om evnen eller viljen til å gi kunder noe søtt på tungen. Den dreier seg om frihet til å følge sin egen tro - og råde over sin egen tunge.

Fra Sverige med kjærlighet

israel

I elleve dager har misjonsbåten Elida lagt til kai i israelske Herzliya – for å vise solidaritet med forfulgte kristne og med Midtøstens eneste demokrati.

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.