KRF-KONKURRENT: Partileiar Erik Selle og De Kristne enda på 0,6 prosent oppslutning og fekk ingen mandat på Stortinget dei neste fire åra. (Foto: Dagen arkiv)

«Hotline» til Vårherre

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)