BØNN: Religiøs praksis er tilbøyelig til å gi bedre helse og lengre levetid. Bønn kan ha god virkning, hevder Sheldrake, ifølge Jon Kvalbein. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto

Et oppgjør med dogmebundet vitenskap

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.