BLASFEMI: Ingen kristen som vil være tro mot Guds ord, kan be Gud om å velsigne et syndig liv. Det er blasfemi. Det er å forakte Guds lov, skriver Jon Kvalbein. (FOTO: Scanstockphoto)

Hva skal forbønnen inneholde?

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.