GENIAL STRATEGI: – Dette er en unik og genial strategi for det postkristne Europa, sier Torkild Masvie i Messiakirken. Han forteller at 10 prosent av evangeliske kristne i USA er med i slike menigheter. Tv. Dan Gilbert iu Missouri-synoden i Illinois, USA.

Flerstedsmenighet ved hjelp av Internett

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)