Gå Ut Senteret (GUS) er Normisjons misjonsskole. Skolen ligger i Hurdal kommune, Akershus. Alle Normisjons utsendinger må før utreise gjennomføre et studieopphold ved skolen. Også flere andre misjonsorganisasjoner tilbyr sine kandidater et studieopphold ved Gå Ut Senteret som forberedelse til misjonærtjeneste. Gå ut Senteret har også en Bibelskole-klasse, Global Disippel, som inneholder et studie- og aktivitetsopphold i utlandet på 4,5 måneder. Skolen har et formalisert samarbeid med Den Evangelisk Lutherske Frikirke og med De norske Pinsemenigheters Ytremisjon.

Studiesenteret ble grunnlagt i 1984, da som Den norske Santalmisjons bibel- og misjonsskole. Etter opprettelsen av Normisjon i 2001, har Gå Ut Senteret beholdt fokus på internasjonalt misjonsarbeid.

Gå Ut Senteret

Difteri-alarm ved Gå Ut Senteret

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?