UT AV KIRKEN: Øivind Benestad er kirkemøtedelagat fra Agder bispedømme og daglig leder for MorFarBarn. Teologen sier det handler om hans medlemskap i Den norske kirke hvis Kirkemøtet vedtar en liturgi for å vie par av samme kjønn. (Foto: Kari Fure)

Biskopene drøfter liturgi for homovielser

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.