– Søndagsskolen skal være et åpent og trygt rom, der foreldrene kan føle trygghet og ha tillit til det som skjer, og der barn opplever at de blir sett og verdsatt, sier Henrik Syse, her sammen med noen av barna som går på søndagsskolen i Fagerborg menighet.

- Moro å være søndagsskolelærer

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Trosfrihet under press

I fokus

Over hele verden ser vi nå en urovekkende tendens til at religion, etnisitet og nasjonalisme blandes sammen av populistiske politikere og religiøse ledere.