- Kan ikke vite hva folk bærer med seg i hjertet

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21