LANSERING: Fra Dagen 22. juni 1988, med bilde av redaktørene Arthur Berg, Carl Fredrik Wisløff og Thoralf Gilbrant. (Faksimile)

- Har bevart norsk oversettertradisjon