Ultraortodokse inn i Den israelske hær

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.