OVERSIKT: Dette kartet viser det som ifølge The Joshua Project er «unådde folkeslag». Folkeslag kan strekke seg på tvers av landegrenser, som bengalene som finnes i Bangladesh, India og flere andre land. Grafikk: The Joshua Project

Her venter de fortsatt på pinseilden

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.