SLAGER: Tenn lys har glidd inn i den nasjonale felleskulturen. Det både gleder og overrasker salmedikter og teolog Eyvind Skeie.  Foto: Johannes Reindal

Har skrevet et femte «Tenn lys»-vers

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)