SENTRALT: Jesu kors er sentralt i kristen tro. Men hva betyr det egentlig? Det har vært opphav til mye teologisk debatt.  Foto: Lars Hallström, Fotolia

En salme om Guds vrede

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).