Bles: Anden bles dit han vil, heiter det i Bibelen. Det har gitt inspirasjon til å skriva sangar om den litt abstrakte tredje person i guddommen. Foto: Mahkeo, Unsplash  Foto: Mahkeo, Unsplash

Adventssalme vart pinsesalme

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.